Klasės

5a

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Istorija
Šumnauskas D.
413
Matematika
Kutkevičienė A.
302
Anglų k.
Simokaitienė V.
skait
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Muzika
Adamkevičienė A.
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
An Etika
Kamarauskaitė R.
102
Anglų k.
Simokaitienė V.
103
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
302
Žmogaus sauga
Kubilienė G.
407
Dailė
Ušinskaitė R.
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
407
Tr Inf. technologijos
Banaitienė V.
309
Inf. technologijos
Banaitienė V.
309
Gamta ir žmogus
Bartlingienė Z.
413
Matematika
Kutkevičienė A.
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Anglų k.
Simokaitienė V.
410
Ke Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Technologijos
Vildžiūnienė J.
111
Inžinerija
Andriuška R.
113
INŽ pas
Lažauninkienė A.
102
Matematika
Kutkevičienė A.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologijos
Plungienė A.
113
Inžinerija
Valatkienė V.
111
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
111
Pe Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Istorija
Šumnauskas D.
104
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Gamta ir žmogus
Bartlingienė Z.
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto

5b

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
302
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
413
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Muzika
Adamkevičienė A.
104
Anglų k.
Klimentova T.
412A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
An Žmogaus sauga
Kubilienė G.
aktų
Matematika
Pampikienė G.
110
Matematika
Pampikienė G.
114
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Gamta ir žmogus
Lažauninkienė A.
302
Anglų k.
Klimentova T.
412A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
Tr Istorija
Šumnauskas D.
aktų
INŽ pas
Lažauninkienė A.
401
Inžinerija
Andriuška R.
113
Technologijos
Vildžiūnienė J.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Technologijos
Valatkienė V.
111
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
Ke Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
409
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Matematika
Pampikienė G.
307
Matematika
Pampikienė G.
302
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Etika
Kamarauskaitė R.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
Pe Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
405
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
405
Gamta ir žmogus
Lažauninkienė A.
401
Istorija
Šumnauskas D.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308

5c

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Choreografija
Marmienė J.
aktų
Anglų k.
Simokaitienė V.
401
Muzika
Adamkevičienė A.
104
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Matematika
Kutkevičienė A.
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
An Istorija
Andriulionis V.
412
Žmogaus sauga
Kubilienė G.
100
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Gamta ir žmogus
Lažauninkienė A.
410
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Inžinerija
Andriuška R.
113
Technologijos
Vildžiūnienė J.
113
INŽ pas
Lažauninkienė A.
401
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
302
Anglų k.
Simokaitienė V.
407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Technologijos
Valatkienė V.
111
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
412A
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Ke Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
302
 
 
 
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Matematika
Kutkevičienė A.
305
Anglų k.
Simokaitienė V.
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Pe Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Istorija
Andriulionis V.
412
Gamta ir žmogus
Lažauninkienė A.
302
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Dailė
Ušinskaitė R.
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308

5d

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Muzika
Adamkevičienė A.
104
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Inžinerija
Andriuška R.
113
Technologijos
Vildžiūnienė J.
113
Matematika
Kutkevičienė A.
302
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Technologijos
Valatkienė V.
111
An INŽ pas
Lažauninkienė A.
407
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
413
Gamta ir žmogus
Žaltauskas R.
302
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
308
Matematika
Kutkevičienė A.
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
100
 
 
 
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Tr Gamta ir žmogus
Žaltauskas R.
100
Istorija
Andriulionis V.
412
Inf. technologijos
Banaitienė V.
309
 
 
 
Žmogaus sauga
Kubilienė G.
100
Anglų k.
Olševskienė N.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
Ke Matematika
Kutkevičienė A.
306
 
 
 
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
Pe Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
409
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
409
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Istorija
Andriulionis V.
412
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto

6a

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Prancūzų k.
Jasionienė D.
114
Anglų k.
Simokaitienė V.
304
Gamta ir žmogus
Gusarovienė R.
410
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
 
 
 
An Gamta ir žmogus
Gusarovienė R.
302
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Technologijos
Andriuška R.
113
Inžinerija
Andriuška R.
113
INŽ pas
Baltutis P.
410
Anglų k.
Simokaitienė V.
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologijos
Valatkienė V.
111
Inžinerija
Vildžiūnienė J.
111
INŽ pas
Andrulevičius R
404
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Tr Geografija
Sartanavičienė N.
413
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
114
Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
Anglų k.
Simokaitienė V.
101
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Istorija
Andriulionis V.
412
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
410
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Inf. technologijos
Banaitienė V.
309
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Etika
Kamarauskaitė R.
103
 
 
 
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Istorija
Andriulionis V.
412
Dailė
Valatkienė V.
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Pe Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
302
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Matematika
Kojelavičienė R.
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Vokiečių k.
Muradova D.
102
 
 
 
Rusų k.
Saukaitytė V.
103

6b

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Anglų k.
Olševskienė N.
101
 
 
 
Prancūzų k.
Jasionienė D.
114
Matematika
Kuliavienė V.
302
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
413
Dailė
Valatkienė V.
114
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Vokiečių k.
Muradova D.
413 A
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Anglų k.
Olševskienė N.
101
Gamta ir žmogus
Gusarovienė R.
302
INŽ pas
Baltutis P.
410
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
110
Technologijos
Vildžiūnienė J.
111
Inžinerija
Andriuška R.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
INŽ pas
Andrulevičius R
404
Technologijos
Andriuška R.
113
Inžinerija
Vildžiūnienė J.
100
Tr Matematika
Kuliavienė V.
307
Istorija
Šumnauskas D.
aktų salė 2
Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
Muzika
Naikauskienė V.
104
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Pridotkienė N.
skait
Inf. technologijos
Banaitienė V.
309
Ke Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
302
Istorija
Šumnauskas D.
413
Gamta ir žmogus
Gusarovienė R.
401
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Geografija
Sartanavičienė N.
413
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
104
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
 
 
 
 
 
 
Pe Geografija
Sartanavičienė N.
413
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
402
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
409
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Rusų k.
Saukaitytė V.
103

6c

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
110
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Prancūzų k.
Jasionienė D.
114
Istorija
Šumnauskas D.
307
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Technologijos
Vildžiūnienė J.
111
Inžinerija
Andriuška R.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Technologijos
Andriuška R.
113
Inžinerija
Vildžiūnienė J.
111
An Istorija
Šumnauskas D.
aktų salė 2
 
 
 
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
INŽ pas
Baltutis P.
407
Gamta ir žmogus
Gusarovienė R.
401
Dailė
Valatkienė V.
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
404
Anglų k.
Simonavičienė J.
skait
INŽ pas
Andrulevičius R
404
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Matematika
Kojelavičienė R.
302
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
302
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf. technologijos
Banaitienė V.
309
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Ke Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Gamta ir žmogus
Gusarovienė R.
302
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
 
 
 
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Anglų k.
Simonavičienė J.
103
Pe Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
405
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
 
 
 

7a

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Prancūzų k.
Jasionienė D.
412A
Istorija
Andriulionis V.
412
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Matematika
Junevičienė V.
306
Žmogaus sauga
Kubilienė G.
113
Anglų k.
Simokaitienė V.
skait
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
An Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Biologija
Benesevičienė R.
402
 
 
 
Anglų k.
Simokaitienė V.
103
Fizika
Žaltauskas R.
107
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
100
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
114
Matematika
Junevičienė V.
302
Istorija
Andriulionis V.
412
Biologija
Benesevičienė R.
402
Inžinerija
Andriuška R.
113
Dailė
Ušinskaitė R.
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Ke Geografija
Sartanavičienė N.
413
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Prancūzų k.
Jasionienė D.
aktų
Anglų k.
Simokaitienė V.
skait
INŽ pas
Zigmantaite D.
309
Matematika
Junevičienė V.
306
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
103
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Rusų k.
Šatienė V.
skait
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Technologijos
Zuzevičius K.
113
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Matematika
Junevičienė V.
306
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
 
 
 
Technologijos
Vildžiūnienė J.
111
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Rusų k.
Šatienė V.
101

7b

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Prancūzų k.
Jasionienė D.
412A
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
Istorija
Andriulionis V.
412
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
412A
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
An Biologija
Benesevičienė R.
402
Anglų k.
Kiaunytė V.
102
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Geografija
Kelpšė I.
aktų
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Vokiečių k.
Muradova D.
100
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
103
Tr Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
104
Matematika
Kuliavienė V.
307
Fizika
Žaltauskas R.
301
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Inžinerija
Andriuška R.
113
Technologijos
Andriuška R.
113
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Technologijos
Vildžiūnienė J.
110
Ke Muzika
Naikauskienė V.
104
Biologija
Benesevičienė R.
402
Prancūzų k.
Jasionienė D.
aktų
INŽ pas
Zigmantaite D.
309
Žmogaus sauga
Baltutis P.
410
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Geografija
Kelpšė I.
409
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
103
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
 
 
 
 
 
 
Pe Anglų k.
Kiaunytė V.
408
Matematika
Kuliavienė V.
307
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Anglų k.
Kiaunytė V.
408
Istorija
Andriulionis V.
412
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto

7c

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Anglų k.
Mayer V.
407
Inžinerija
Andriuška R.
113
Matematika
Kuliavienė V.
307
Fizika
Žaltauskas R.
107
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Prancūzų k.
Jasionienė D.
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Vokiečių k.
Muradova D.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Geografija
Sartanavičienė N.
412
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Anglų k.
Mayer V.
103
Matematika
Kuliavienė V.
307
Istorija
Andriulionis V.
412
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Anglų k.
Simonavičienė J.
100
Tr Biologija
Benesevičienė R.
402
Prancūzų k.
Jasionienė D.
407
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
104
Matematika
Kuliavienė V.
307
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
101
Rusų k.
Šatienė V.
103
 
 
 
 
 
 
Ke INŽ pas
Zigmantaite D.
309
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Anglų k.
Mayer V.
407
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
402
Biologija
Benesevičienė R.
402
Istorija
Andriulionis V.
412
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
302
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
Anglų k.
Simonavičienė J.
101
Pe Matematika
Kuliavienė V.
307
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Technologijos
Zuzevičius K.
113
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Žmogaus sauga
Baltutis P.
410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologijos
Vildžiūnienė J.
111
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Rusų k.
Šatienė V.
410

7d

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Inžinerija
Andriuška R.
113
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
402
Dailė
Valatkienė V.
104
Prancūzų k.
Jasionienė D.
107
Fizika
Žaltauskas R.
110
 
 
 
 
 
 
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Vokiečių k.
Muradova D.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
103
An Matematika
Junevičienė V.
306
 
 
 
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
413
Anglų k.
Simonavičienė J.
412A
Biologija
Benesevičienė R.
402
Geografija
Kelpšė I.
412
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Olševskienė N.
101
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Tr Istorija
Andriulionis V.
412
Prancūzų k.
Jasionienė D.
407
Matematika
Junevičienė V.
302
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
412
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
101
Rusų k.
Šatienė V.
102
Ke Anglų k.
Simonavičienė J.
407
 
 
 
INŽ pas
Zigmantaite D.
309
Matematika
Junevičienė V.
306
Geografija
Kelpšė I.
aktų
Biologija
Benesevičienė R.
402
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
306
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
302
 
 
 
Anglų k.
Olševskienė N.
101
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
Pe Muzika
Naikauskienė V.
104
Technologijos
Zuzevičius K.
113
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
 
 
 
Žmogaus sauga
Baltutis P.
410
Matematika
Junevičienė V.
306
Istorija
Andriulionis V.
412
 
 
 
 
 
 
Technologijos
Vildžiūnienė J.
111
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto

8a

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Etika
Kamarauskaitė R.
102
Inf. technologijos
Urbonas T.
308
Inf. technologijos
Urbonas T.
308
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
110
Fizika
Žaltauskas R.
100
Matematika
Kuliavienė V.
307
Prancūzų k.
Jasionienė D.
305
 
 
 
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Anglų k.
Kiaunytė V.
408
Anglų k.
Olševskienė N.
101
 
 
 
An  
 
 
Fizika
Žaltauskas R.
107
 
 
 
Anglų k.
Kiaunytė V.
101
Matematika
Kuliavienė V.
307
Chemija
Gusarovienė R.
401
Inžinerija
Andriuška R.
113
INŽ pas
Baltutis P.
410
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
413 A
Anglų k.
Olševskienė N.
101
 
 
 
Inžinerija
Valatkienė V.
111
INŽ pas
Kojelavičienė R.
304
Rusų k.
Šatienė V.
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Geografija
Valasevičienė I.
aktų salė 2
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Biologija
Benesevičienė R.
402
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Muzika
Naikauskienė V.
104
Istorija
Šumnauskas D.
302
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Ke Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Chemija
Gusarovienė R.
401
Anglų k.
Kiaunytė V.
412A
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Matematika
Kuliavienė V.
307
Istorija
Šumnauskas D.
100
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Pe Geografija
Valasevičienė I.
412
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Matematika
Kuliavienė V.
307
Anglų k.
Kiaunytė V.
408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
101
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Rusų k.
Šatienė V.
410
 
 
 

8b

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi  
 
 
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Fizika
Žaltauskas R.
301
Matematika
Kutkevičienė A.
305
Inf. technologijos
Urbonas T.
308
Inf. technologijos
Urbonas T.
308
Prancūzų k.
Jasionienė D.
305
 
 
 
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
407
Anglų k.
Klimentova T.
412A
 
 
 
An Matematika
Kutkevičienė A.
304
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
Chemija
Gusarovienė R.
401
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
413
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
413
INŽ pas
Baltutis P.
410
Inžinerija
Andriuška R.
113
 
 
 
INŽ pas
Kuliavienė V.
307
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Tr Matematika
Kutkevičienė A.
304
Fizika
Žaltauskas R.
100
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
110
Geografija
Valasevičienė I.
110
Istorija
Šumnauskas D.
aktų
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Ke Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
Chemija
Gusarovienė R.
401
Biologija
Benesevičienė R.
402
 
 
 
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
307
Anglų k.
Simonavičienė J.
103
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
404
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
410
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Istorija
Šumnauskas D.
307
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Lietuvių kalba
Bogatyriovienė E.
405
Geografija
Valasevičienė I.
413
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
405
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Rusų k.
Šatienė V.
410
 
 
 

8c

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matematika
Kojelavičienė R.
304
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
 
 
 
Chemija
Gusarovienė R.
401
Anglų k.
Kiaunytė V.
103
Fizika
Žaltauskas R.
302
Prancūzų k.
Jasionienė D.
305
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Vokiečių k.
Muradova D.
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
107
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Bružienė O.
104
 
 
 
An INŽ pas
Baltutis P.
410
Inžinerija
Andriuška R.
113
 
 
 
Fizika
Žaltauskas R.
100
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Biologija
Benesevičienė R.
402
Chemija
Gusarovienė R.
401
 
 
 
INŽ pas
Kuliavienė V.
307
Inžinerija
Valatkienė V.
111
Tr  
 
 
Geografija
Valasevičienė I.
aktų
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Istorija
Šumnauskas D.
100
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Anglų k.
Kiaunytė V.
303
Ke Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
Anglų k.
Kiaunytė V.
skait
 
 
 
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
110
Istorija
Šumnauskas D.
107
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
114
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Rusų k.
Šatienė V.
102
 
 
 
Rusų k.
Bružienė O.
skait
 
 
 
Pe Dailė
Ušinskaitė R.
114
Anglų k.
Kiaunytė V.
410
Geografija
Valasevičienė I.
302
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
Lietuvių kalba
Kavaliauskienė Z.
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Olševskienė N.
101

8d

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Inf. technologijos
Urbonas T.
308
 
 
 
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Inf. technologijos
Urbonas T.
308
Istorija
Šumnauskas D.
401
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Prancūzų k.
Jasionienė D.
305
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Kiaunytė V.
408
Rusų k.
Šatienė V.
104
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Vokiečių k.
Muradova D.
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Inžinerija
Andriuška R.
113
INŽ pas
Baltutis P.
410
Chemija
Gusarovienė R.
401
Matematika
Kutkevičienė A.
402
Anglų k.
Kiaunytė V.
102
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Fizika
Žaltauskas R.
301
 
 
 
 
 
 
Inžinerija
Valatkienė V.
111
INŽ pas
Junevičienė V.
306
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Tr Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Biologija
Benesevičienė R.
402
 
 
 
Fizika
Žaltauskas R.
302
Anglų k.
Kiaunytė V.
103
Matematika
Kutkevičienė A.
303
Geografija
Valasevičienė I.
413
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Ke Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Anglų k.
Kiaunytė V.
104
Muzika
Naikauskienė V.
104
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Chemija
Gusarovienė R.
307
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
114
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Matematika
Kutkevičienė A.
301
 
 
 
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Geografija
Valasevičienė I.
305
Dailė
Muradova D.
107
Istorija
Šumnauskas D.
307
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
412A

Ia

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matematika
Kuliavienė V.
307
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Biologija
Bartlingienė Z.
402
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Istorija
Šumnauskas D.
412
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Prancūzų k.
Jasionienė D.
304
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
306
Vokiečių k.
Muradova D.
101
Anglų k.
Mayer V.
407
 
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Matematika
Kuliavienė V.
307
Anglų k.
Klimentova T.
412A
 
 
 
Muzika
Naikauskienė V.
104
Istorija
Šumnauskas D.
302
Pilietiškumas
Šumnauskas D.
107
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
401
 
 
 
Anglų k.
Mayer V.
skait
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Anglų k.
Klimentova T.
412A
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
Fizika
Janeliūnas A.
301
Geografija
Valasevičienė I.
409
Prancūzų k.
Jasionienė D.
101
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Kutkevičienė A.
304
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Vokiečių k.
Muradova D.
304
 
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
102
Ke Inžinerija
Lažauninkienė A.
412
INŽ pas
Baltutis P.
410
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Fizika
Janeliūnas A.
301
Biologija
Bartlingienė Z.
401
Chemija
Lažauninkienė A.
401
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
Inžinerija
Lažauninkienė A.
412
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Koncevičius R.
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Valatkienė V.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Lažauninkienė A.
407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Smetonaitė E.
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Etika
Kamarauskaitė R.
102
Chemija
Lažauninkienė A.
401
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Geografija
Valasevičienė I.
305
Projektavimas
Zuzevičius K.
409
 
 
 
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308

Ib

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matematika
Kuliavienė V.
307
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
 
 
 
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Istorija
Šumnauskas D.
412
Prancūzų k.
Jasionienė D.
304
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
306
Anglų k.
Mayer V.
407
Vokiečių k.
Muradova D.
101
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
 
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
An Fizika
Žaltauskas R.
413
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Biologija
Benesevičienė R.
402
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Pilietiškumas
Petkūnas N.
303
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
401
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
Tr Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Chemija
Lažauninkienė A.
401
Fizika
Žaltauskas R.
401
Prancūzų k.
Jasionienė D.
101
Biologija
Benesevičienė R.
402
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
304
Vokiečių k.
Muradova D.
304
Matematika
Mockutė Z.
305
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Ke Inžinerija
Valatkienė V.
111
INŽ pas
Baltutis P.
410
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Muzika
Naikauskienė V.
104
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Anglų k.
Klimentova T.
412A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
Inžinerija
Valatkienė V.
114
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Anglų k.
Mayer V.
407
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Koncevičius R.
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Valatkienė V.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Lažauninkienė A.
407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Smetonaitė E.
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Anglų k.
Klimentova T.
412A
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Istorija
Šumnauskas D.
104
Projektavimas
Zuzevičius K.
409
Chemija
Lažauninkienė A.
401
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Mayer V.
407
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308

Ic

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Matematika
Kuliavienė V.
307
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Prancūzų k.
Jasionienė D.
114
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
306
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
 
 
 
Anglų k.
Kiaunytė V.
100
Tikyba
Višimerskaitė V.
405
Vokiečių k.
Muradova D.
303
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Muzika
Naikauskienė V.
104
Matematika
Kuliavienė V.
307
Fizika
Janeliūnas A.
301
Istorija
Petkūnas N.
aktų salė 2
Pilietiškumas
Petkūnas N.
aktų salė 2
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kutkevičienė A.
401
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
Tr Chemija
Lažauninkienė A.
401
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Fizika
Janeliūnas A.
301
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
 
 
 
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Matematika
Kutkevičienė A.
304
Vokiečių k.
Muradova D.
304
 
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
102
Ke Inžinerija
Lažauninkienė A.
412
INŽ pas
Baltutis P.
410
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Lietuvių kalba
Jovaišienė M.
405
Anglų k.
Olševskienė N.
101
Istorija
Petkūnas N.
412
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
Inžinerija
Lažauninkienė A.
412
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Anglų k.
Kiaunytė V.
408
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Koncevičius R.
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Valatkienė V.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Lažauninkienė A.
407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Smetonaitė E.
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Projektavimas
Zuzevičius K.
107
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Chemija
Lažauninkienė A.
401
Anglų k.
Olševskienė N.
101
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Anglų k.
Kiaunytė V.
408
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Id

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Matematika
Mockutė Z.
305
Matematika
Mockutė Z.
305
Prancūzų k.
Jasionienė D.
114
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Fizika
Janeliūnas A.
301
Geografija
Sartanavičienė N.
413
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Matematika
Junevičienė V.
306
Matematika
Junevičienė V.
306
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Istorija
Petkūnas N.
114
Biologija
Benesevičienė R.
402
Matematika
Mockutė Z.
305
Fizika
Janeliūnas A.
301
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Matematika
Junevičienė V.
306
Tr Matematika
Mockutė Z.
305
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
 
 
 
Chemija
Lažauninkienė A.
401
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Biologija
Benesevičienė R.
402
Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
 
 
 
Matematika
Junevičienė V.
306
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Vokiečių k.
Muradova D.
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke  
 
 
INŽ pas
Baltutis P.
410
Inžinerija
Andriuška R.
100
Istorija
Petkūnas N.
aktų
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Pilietiškumas
Petkūnas N.
100
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Geografija
Sartanavičienė N.
413
 
 
 
Inžinerija
Andriuška R.
113
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
 
 
 
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Koncevičius R.
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Valatkienė V.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Lažauninkienė A.
407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Smetonaitė E.
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe Chemija
Lažauninkienė A.
401
 
 
 
Lietuvių kalba
Kerpauskienė Z.
107
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Projektavimas
Zuzevičius K.
402
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Dailė
Ušinskaitė R.
114
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Klimentova T.
412A
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Rusų k.
Saukaitytė V.
103

Ie

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi  
 
 
Matematika
Mockutė Z.
305
Matematika
Mockutė Z.
305
Prancūzų k.
Jasionienė D.
114
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
412
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Biologija
Bartlingienė Z.
402
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
401
Matematika
Junevičienė V.
306
Matematika
Junevičienė V.
306
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Fizika
Janeliūnas A.
301
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Mockutė Z.
305
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
114
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
110
Istorija
Petkūnas N.
303
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Junevičienė V.
306
Tr Matematika
Mockutė Z.
305
Muzika
Naikauskienė V.
104
 
 
 
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
107
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Fizika
Janeliūnas A.
301
Chemija
Lažauninkienė A.
401
Prancūzų k.
Jasionienė D.
100
 
 
 
Matematika
Junevičienė V.
306
Rusų k.
Šatienė V.
102
Anglų k.
Mayer V.
407
 
 
 
Ke  
 
 
INŽ pas
Baltutis P.
410
Inžinerija
Baltutis P.
410
Geografija
Sartanavičienė N.
aktų salė 2
Istorija
Petkūnas N.
100
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Pilietiškumas
Petkūnas N.
412
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Inžinerija
Baltutis P.
410
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
 
 
 
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
sporto
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Koncevičius R.
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Valatkienė V.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Lažauninkienė A.
407
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Smetonaitė E.
409
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pe  
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Chemija
Lažauninkienė A.
401
 
 
 
Lietuvių kalba
Vaičiukynienė R.
405
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Projektavimas
Zuzevičius K.
409
 
 
 
Anglų k.
Mayer V.
407
Vokiečių k.
Muradova D.
104
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
103
 
 
 

IIa

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Prancūzų k.
Jasionienė D.
402
Lietuvių kalba
Armonienė G.
303
Lietuvių kalba
Armonienė G.
303
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Vokiečių k.
Muradova D.
114
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Istorija
Petkūnas N.
aktų
Ekonomika
Misonienė D.
110
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Projektavimas
Deveikis A.
309
Projektavimas
Deveikis A.
309
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Tikyba
Višimerskaitė V.
110
Tr Prancūzų k.
Jasionienė D.
101
Matematika
Mockutė Z.
305
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
 
 
 
Lietuvių kalba
Armonienė G.
413
Lietuvių kalba
Armonienė G.
413
Muzika
Naikauskienė V.
104
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
408
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke Matematika
Mockutė Z.
305
Lietuvių kalba
Armonienė G.
405
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
114
INŽ pas
Koncevičius R.
309
Inžinerija
Benesevičienė R.
305
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Inžinerija
Benesevičienė R.
102
INŽ pas
Smetonaitė E.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Baltutis P.
410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
 
 
 
Pe Istorija
Petkūnas N.
KTU1
Biologija
Benesevičienė R.
KTU1
Geografija
Kelpšė I.
KTU1
Fizika
Janeliūnas A.
KTU1
Fizika
Janeliūnas A.
KTU1
Chemija
Gusarovienė R.
KTU
Chemija
Gusarovienė R.
KTU
 
 
 
 
 
 

IIb

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi  
 
 
Prancūzų k.
Jasionienė D.
402
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
308
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
308
 
 
 
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Vokiečių k.
Muradova D.
114
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Anglų k.
Mayer V.
407
Projektavimas
Deveikis A.
309
Projektavimas
Deveikis A.
309
Rusų k.
Šatienė V.
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Istorija
Petkūnas N.
114
 
 
 
Muzika
Naikauskienė V.
104
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Etika
Kamarauskaitė R.
102
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Anglų k.
Mayer V.
407
Tr Prancūzų k.
Jasionienė D.
101
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
408
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Anglų k.
Mayer V.
407
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Šatienė V.
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
Istorija
Petkūnas N.
110
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Lietuvių kalba
Bartninkienė Ž.
110
INŽ pas
Koncevičius R.
309
Inžinerija
Andriuška R.
113
 
 
 
 
 
 
Inžinerija
Andriuška R.
113
Anglų k.
Mayer V.
407
INŽ pas
Smetonaitė E.
101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Baltutis P.
410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
 
 
 
Pe Ekonomika
Misonienė D.
KTU
Chemija
Gusarovienė R.
KTU
Chemija
Gusarovienė R.
KTU
Biologija
Benesevičienė R.
KTU
Geografija
Kelpšė I.
KTU
Fizika
Janeliūnas A.
KTU3
Fizika
Janeliūnas A.
KTU3
 
 
 
 
 
 

IIc

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Istorija
Andriulionis V.
412
Prancūzų k.
Jasionienė D.
402
Matematika
Kutkevičienė A.
401
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
114
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An  
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kutkevičienė A.
412
Muzika
Naikauskienė V.
104
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Projektavimas
Deveikis A.
309
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
 
 
 
Tr Prancūzų k.
Jasionienė D.
101
Matematika
Kutkevičienė A.
306
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Lietuvių kalba
Stanionienė J.
409
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
 
 
 
 
 
 
Vokiečių k.
Muradova D.
408
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke  
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kutkevičienė A.
301
Inžinerija
Lažauninkienė A.
100
Ekonomika
Misonienė D.
113
INŽ pas
Koncevičius R.
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rusų k.
Saukaitytė V.
103
Anglų k.
Kuktienė A.
413 A
INŽ pas
Smetonaitė E.
101
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Baltutis P.
410
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Vildžiūnienė J.
102
 
 
 
 
 
 
INŽ pas
Jasilionytė A.
308
Pe Istorija
Andriulionis V.
KTU3
Fizika
Janeliūnas A.
KTU3
Fizika
Janeliūnas A.
KTU3
Chemija
Gusarovienė R.
KTU3
Chemija
Gusarovienė R.
KTU3
Biologija
Benesevičienė R.
KTU1
Geografija
Kelpšė I.
KTU1
 
 
 
 
 
 

IIIa

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Fizika
Janeliūnas A.
301
Fizika
Janeliūnas A.
301
Projektavimas
Deveikis A.
309
Anglų k.
Kiaunytė V.
413
Matematika
Mockutė Z.
305
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
Istorija
Andriulionis V.
412
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Junevičienė V.
306
Biologija
Benesevičienė R.
401A
Fizika
Janeliūnas A.
301
Tikyba
Višimerskaitė V.
405
Chemija
Gusarovienė R.
401
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
Biologija
Benesevičienė R.
401A
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Chemija
Lažauninkienė A.
401A
 
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Fizika
Janeliūnas A.
301
Matematika
Mockutė Z.
305
Lkmod
Vaičiukynienė R.
301
Projektavimas
Deveikis A.
309
Anglų k.
Kiaunytė V.
111
Chemija
Gusarovienė R.
401
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Geografija
Kelpšė I.
413
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Matematika
Junevičienė V.
306
Lkmod
Armonienė G.
303
Istorija
Andriulionis V.
412
Anglų k.
Mayer V.
407
Chemija
Lažauninkienė A.
401A
Geografija
Kelpšė I.
412A
Istorija
Kazakevičius R.
306
Mtmod
Kojelavičienė R.
401
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lkmod
Jovaišienė M.
405
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
 
 
 
Istorija
Kazakevičius R.
114
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Lkmod
Stanionienė J.
409
 
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Anglų k.
Kiaunytė V.
102
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
309
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Junevičienė V.
306
Mtmod
Junevičienė V.
306
Inžinerija
Bartlingienė Z.
409
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
309
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Mtmod
Kuliavienė V.
307
Inžinerija
Valatkienė V.
111
 
 
 
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kuliavienė V.
307
Mtmod
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
Ke Chemija
Gusarovienė R.
401
Matematika
Mockutė Z.
305
Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Anmod
Vrubliauskienė V.
408
Fizika
Janeliūnas A.
301
IP Program
Koncevičius R.
309
Muzika
Naikauskienė V.
104
Muzika
Naikauskienė V.
104
Fizika
Janeliūnas A.
301
Matematika
Junevičienė V.
306
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anmod
Kiaunytė V.
101
Geografija
Sartanavičienė N.
413
 
 
 
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Choreografija
Marmienė J.
aktų
 
 
 
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anmod
Mayer V.
407
Geografija
Kelpšė I.
407
IP biologija
Bartlingienė Z.
402
Dailė
Plungienė A.
308
Dailė
Plungienė A.
308
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Anmod
Simonavičienė J.
103
 
 
 
IP Fizika
Janeliūnas A.
301
Statyba
Andriuška R.
113
Statyba
Andriuška R.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP braižyba
Valatkienė V.
114
Dailė
Ušinskaitė R.
111
Dailė
Ušinskaitė R.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP Medijos
Plungienė A.
308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP mechanika
Baltutis P.
410
 
 
 
 
 
 
Pe Biologija
Bartlingienė Z.
402
Istorija
Andriulionis V.
412
Matematika
Mockutė Z.
305
Tech kalba
Kiaunytė V.
401
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Tikyba
Višimerskaitė V.
405
 
 
 
 
 
 
Matematika
Junevičienė V.
306
Inžinerija
Baltutis P.
410
Ekonomika
Misonienė D.
103
Kūno kultūra
Stankus D.
Etika
Kamarauskaitė R.
107
IP chemija
Gusarovienė R.
KTU
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIb

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Projektavimas
Deveikis A.
309
Fizika
Janeliūnas A.
301
Istorija
Andriulionis V.
412
Anglų k.
Kiaunytė V.
413
Matematika
Mockutė Z.
305
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Kūno kultūra
Stankus D.
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
Fizika
Janeliūnas A.
301
Istorija
Šumnauskas D.
409
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Junevičienė V.
306
Biologija
Benesevičienė R.
401A
Fizika
Janeliūnas A.
301
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Chemija
Gusarovienė R.
401
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
Biologija
Benesevičienė R.
401A
Tikyba
Višimerskaitė V.
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
114
 
 
 
An Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Fizika
Janeliūnas A.
301
Matematika
Mockutė Z.
305
Lkmod
Vaičiukynienė R.
301
Istorija
Andriulionis V.
412
Anglų k.
Kiaunytė V.
111
Chemija
Gusarovienė R.
401
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Projektavimas
Deveikis A.
309
Mtmod
Kojelavičienė R.
401
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Matematika
Junevičienė V.
306
Lkmod
Armonienė G.
303
Anglų k.
Mayer V.
407
Geografija
Kelpšė I.
412A
Geografija
Kelpšė I.
413
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lkmod
Jovaišienė M.
405
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Istorija
Šumnauskas D.
412
Istorija
Kazakevičius R.
306
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Lkmod
Stanionienė J.
409
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Istorija
Kazakevičius R.
114
 
 
 
Tr Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Anglų k.
Kiaunytė V.
102
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Junevičienė V.
306
Mtmod
Junevičienė V.
306
Inžinerija
Bartlingienė Z.
409
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
309
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
309
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Mtmod
Kuliavienė V.
307
Inžinerija
Valatkienė V.
111
 
 
 
 
 
 
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kuliavienė V.
307
Mtmod
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke Chemija
Gusarovienė R.
401
Matematika
Mockutė Z.
305
Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
 
 
 
Fizika
Janeliūnas A.
301
IP Program
Koncevičius R.
309
Muzika
Naikauskienė V.
104
Muzika
Naikauskienė V.
104
Fizika
Janeliūnas A.
301
Matematika
Junevičienė V.
306
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anmod
Vrubliauskienė V.
408
Geografija
Sartanavičienė N.
413
 
 
 
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Choreografija
Marmienė J.
aktų
 
 
 
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anmod
Kiaunytė V.
101
Geografija
Kelpšė I.
407
IP biologija
Bartlingienė Z.
402
Dailė
Plungienė A.
308
Dailė
Plungienė A.
308
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Anmod
Mayer V.
407
 
 
 
IP Fizika
Janeliūnas A.
301
Statyba
Andriuška R.
113
Statyba
Andriuška R.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmod
Simonavičienė J.
103
 
 
 
IP braižyba
Valatkienė V.
114
Dailė
Ušinskaitė R.
111
Dailė
Ušinskaitė R.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP Medijos
Plungienė A.
308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP mechanika
Baltutis P.
410
 
 
 
 
 
 
Pe Biologija
Bartlingienė Z.
402
Istorija
Andriulionis V.
412
Matematika
Mockutė Z.
305
Tech kalba
Kiaunytė V.
401
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Tikyba
Višimerskaitė V.
405
 
 
 
 
 
 
Istorija
Šumnauskas D.
302
Matematika
Junevičienė V.
306
Inžinerija
Baltutis P.
410
Ekonomika
Misonienė D.
103
Kūno kultūra
Stankus D.
Etika
Kamarauskaitė R.
107
IP chemija
Gusarovienė R.
KTU
 
 
 
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IIIc

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Fizika
Janeliūnas A.
301
Projektavimas
Deveikis A.
309
Istorija
Šumnauskas D.
409
Anglų k.
Kiaunytė V.
413
Matematika
Mockutė Z.
305
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Biologija
Bartlingienė Z.
402
Kūno kultūra
Stankus D.
Projektavimas
Deveikis A.
309
Fizika
Janeliūnas A.
301
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Junevičienė V.
306
Biologija
Benesevičienė R.
401A
Fizika
Janeliūnas A.
301
Tikyba
Višimerskaitė V.
405
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
 
 
 
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
Biologija
Benesevičienė R.
401A
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Chemija
Gusarovienė R.
401
 
 
 
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemija
Lažauninkienė A.
401A
An Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Fizika
Janeliūnas A.
301
Matematika
Mockutė Z.
305
Lkmod
Vaičiukynienė R.
301
 
 
 
Anglų k.
Kiaunytė V.
111
Chemija
Gusarovienė R.
401
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Geografija
Kelpšė I.
413
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Matematika
Junevičienė V.
306
Lkmod
Armonienė G.
303
Anglų k.
Mayer V.
407
Chemija
Lažauninkienė A.
401A
Geografija
Kelpšė I.
412A
Istorija
Kazakevičius R.
306
Mtmod
Kojelavičienė R.
401
Inf. technologijos
Boguševičienė L.
309
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lkmod
Jovaišienė M.
405
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
 
 
 
Istorija
Šumnauskas D.
412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Lkmod
Stanionienė J.
409
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
 
 
 
Istorija
Kazakevičius R.
114
 
 
 
Tr Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Anglų k.
Kiaunytė V.
102
Matematika
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Kūno kultūra
Stankus D.
sporto
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Junevičienė V.
306
Mtmod
Junevičienė V.
306
Inžinerija
Bartlingienė Z.
409
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
309
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
309
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anglų k.
Simonavičienė J.
410
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Mtmod
Kuliavienė V.
307
Inžinerija
Valatkienė V.
111
 
 
 
 
 
 
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Kuliavienė V.
307
Mtmod
Mockutė Z.
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ke Chemija
Gusarovienė R.
401
Matematika
Mockutė Z.
305
Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
 
 
 
Fizika
Janeliūnas A.
301
IP Program
Koncevičius R.
309
Muzika
Naikauskienė V.
104
Muzika
Naikauskienė V.
104
Fizika
Janeliūnas A.
301
Matematika
Junevičienė V.
306
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anmod
Vrubliauskienė V.
408
Geografija
Sartanavičienė N.
413
 
 
 
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Choreografija
Marmienė J.
aktų
 
 
 
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anmod
Kiaunytė V.
101
Geografija
Kelpšė I.
407
IP biologija
Bartlingienė Z.
402
Dailė
Plungienė A.
308
Dailė
Plungienė A.
308
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Lklit
Vaičiukynienė R.
107
Anmod
Mayer V.
407
 
 
 
IP Fizika
Janeliūnas A.
301
Statyba
Andriuška R.
113
Statyba
Andriuška R.
113
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmod
Simonavičienė J.
103
 
 
 
IP braižyba
Valatkienė V.
114
Dailė
Ušinskaitė R.
111
Dailė
Ušinskaitė R.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP Medijos
Plungienė A.
308
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP mechanika
Baltutis P.
410
 
 
 
 
 
 
Pe Biologija
Bartlingienė Z.
402
Istorija
Šumnauskas D.
302
Matematika
Mockutė Z.
305
Tech kalba
Kiaunytė V.
401
Ekonomika
Misonienė D.
103
Kūno kultūra
Mieliauskas R.
sporto
Tikyba
Višimerskaitė V.
405
 
 
 
 
 
 
Matematika
Junevičienė V.
306
Inžinerija
Baltutis P.
410
Kūno kultūra
Stankus D.
Etika
Kamarauskaitė R.
107
IP chemija
Gusarovienė R.
KTU
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika
Kuliavienė V.
307
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVa

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Anmod
Vrubliauskienė V.
408
Fizika
Janeliūnas A.
301
Projektavimas
Deveikis A.
309
Chemija
Gusarovienė R.
401
Chemija
Gusarovienė R.
401
Fizika
Janeliūnas A.
301
Kūno kultūra
Stankus D.
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anmod
Mayer V.
407
Fizika
Janeliūnas A.
301
Projektavimas
Deveikis A.
309
Chemija
Lažauninkienė A.
410
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anmod
Kiaunytė V.
413
 
 
 
Chemija
Lažauninkienė A.
410
 
 
 
Blgmod
Benesevičienė R.
401
Kūno kultūra
Palavinskienė I.
An Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Lkmod
Stanionienė J.
409
Istorija
Andriulionis V.
412
Matematika
Mockutė Z.
305
Matematika
Mockutė Z.
305
Anglų k.
Mayer V.
407
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lkmod
Jovaišienė M.
405
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Matematika
Junevičienė V.
306
Matematika
Junevičienė V.
306
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Chmod
Gusarovienė R.
401
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Lkmod
Armonienė G.
303
Istorija
Kazakevičius R.
aktų
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Anglų k.
Kiaunytė V.
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija
Kelpšė I.
413 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Mockutė Z.
305
Biologija
Benesevičienė R.
402
Biologija
Benesevičienė R.
402
Fizika
Janeliūnas A.
301
Fzkmod
Janeliūnas A.
301
 
 
 
Fizika
Janeliūnas A.
301
Fizika
Janeliūnas A.
301
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Junevičienė V.
306
Biologija
Bartlingienė Z.
401A
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
IP Medijos
Plungienė A.
308
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Kiaunytė V.
306
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
Biologija
Bartlingienė Z.
401A
 
 
 
Ke Biologija
Benesevičienė R.
402
Istorija
Andriulionis V.
412
Matematika
Mockutė Z.
305
Chemija
Gusarovienė R.
401
Lklit
Armonienė G.
306
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Ladšaftas
Benesevičienė R.
402
Inžinerija
Benesevičienė R.
402
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Matematika
Junevičienė V.
306
Istorija
Andriulionis V.
412
Lklit
Jovaišienė M.
405
Muzika
Naikauskienė V.
104
Muzika
Naikauskienė V.
104
Biochemija
Gusarovienė R.
401
Inžinerija
Zigmantaite D.
309
Istorija
Kazakevičius R.
100
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Geografija
Kelpšė I.
401A
Lklit
Stanionienė J.
409
Dailė
Muradova D.
404
Dailė
Muradova D.
110
IP Program
Koncevičius R.
309
Inžinerija
Baltutis P.
410
Geografija
Kelpšė I.
401A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
111
Dailė
Ušinskaitė R.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP Fizika
Janeliūnas A.
301
 
 
 
Pe Matematika
Mockutė Z.
305
Mtmod
Mockutė Z.
305
Anglų k.
Mayer V.
407
Istmod
Andriulionis V.
412
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Ekonomika
Misonienė D.
304
Kūno kultūra
Stankus D.
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Matematika
Junevičienė V.
306
Mtmod
Kojelavičienė R.
304
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Mtmod
Junevičienė V.
306
Anglų k.
Kiaunytė V.
402
 
 
 

IVb

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pi Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Anmod
Vrubliauskienė V.
408
Projektavimas
Deveikis A.
309
Fizika
Janeliūnas A.
301
Chemija
Gusarovienė R.
401
Chemija
Gusarovienė R.
401
Fizika
Janeliūnas A.
301
Kūno kultūra
Stankus D.
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Anmod
Mayer V.
407
Fizika
Janeliūnas A.
301
Chemija
Lažauninkienė A.
410
Chemija
Lažauninkienė A.
410
Blgmod
Benesevičienė R.
401
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Anmod
Kiaunytė V.
413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An Lklit
Armonienė G.
303
Lklit
Armonienė G.
303
Lkmod
Stanionienė J.
409
Istorija
Andriulionis V.
412
Matematika
Mockutė Z.
305
Matematika
Mockutė Z.
305
Anglų k.
Mayer V.
407
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lklit
Jovaišienė M.
405
Lkmod
Jovaišienė M.
405
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Matematika
Junevičienė V.
306
Matematika
Junevičienė V.
306
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Projektavimas
Deveikis A.
309
Chmod
Gusarovienė R.
401
Lklit
Stanionienė J.
409
Lklit
Stanionienė J.
409
Lkmod
Armonienė G.
303
Istorija
Kazakevičius R.
aktų
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Anglų k.
Kiaunytė V.
405
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografija
Kelpšė I.
413 A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tr Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Inf. technologijos
Zigmantaite D.
308
Anglų k.
Mayer V.
407
Matematika
Mockutė Z.
305
Biologija
Benesevičienė R.
402
Biologija
Benesevičienė R.
402
Fizika
Janeliūnas A.
301
Fzkmod
Janeliūnas A.
301
 
 
 
Fizika
Janeliūnas A.
301
Fizika
Janeliūnas A.
301
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Matematika
Junevičienė V.
306
Biologija
Bartlingienė Z.
401A
Tikyba
Višimerskaitė V.
404
IP Medijos
Plungienė A.
308
 
 
 
 
 
 
Anglų k.
Kiaunytė V.
306
Matematika
Kojelavičienė R.
304
 
 
 
Biologija
Bartlingienė Z.
401A
 
 
 
Ke Biologija
Benesevičienė R.
402
Istorija
Andriulionis V.
412
Matematika
Mockutė Z.
305
Chemija
Gusarovienė R.
401
Lklit
Armonienė G.
306
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Choreografija
Marmienė J.
aktų
Ladšaftas
Benesevičienė R.
402
Inžinerija
Benesevičienė R.
402
Geografija
Sartanavičienė N.
413
Matematika
Junevičienė V.
306
Istorija
Andriulionis V.
412
Lklit
Jovaišienė M.
405
Muzika
Naikauskienė V.
104
Muzika
Naikauskienė V.
104
Biochemija
Gusarovienė R.
401
Inžinerija
Zigmantaite D.
309
Istorija
Kazakevičius R.
100
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Geografija
Kelpšė I.
401A
Lklit
Stanionienė J.
409
Dailė
Muradova D.
404
Dailė
Muradova D.
110
IP Program
Koncevičius R.
309
Inžinerija
Baltutis P.
410
Geografija
Kelpšė I.
401A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dailė
Ušinskaitė R.
111
Dailė
Ušinskaitė R.
111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP Fizika
Janeliūnas A.
301
 
 
 
Pe Matematika
Mockutė Z.
305
Mtmod
Mockutė Z.
305
Anglų k.
Mayer V.
407
Istmod
Andriulionis V.
412
Dailė
Ušinskaitė R.
114
Ekonomika
Misonienė D.
304
Kūno kultūra
Stankus D.
Etika
Kamarauskaitė R.
102
 
 
 
Matematika
Junevičienė V.
306
Mtmod
Kojelavičienė R.
304
Anglų k.
Vrubliauskienė V.
408
Kūno kultūra
Birietienė R.
sporto
Matematika
Kojelavičienė R.
304
Mtmod
Junevičienė V.
306
Anglų k.
Kiaunytė V.
402